Κολυμπώ για τους Άλλους

Δωρεάν!

  • Κολυμπώ για τους Άλλους - Χαλκίδα

    Οι ηλεκτρονικές συμμετοχές έχουν κλείσει. Μπορείτε όμως να δηλώσετε συμμετοχή και την ημέρα του αγώνα, 3 Ιουνίου, στη γραμματεία! Σας περιμένουμε να ενισχύσουμε την Κιβωτό του Κόσμου!